Wat anderen zeggen...

Het feit dat ik me bezighoud met technologische innovatie betekent dat een groot aantal projecten vertrouwelijk zijn en beschermd met Geheim houdings contracten (NDA). Hieronder vind u een aantal uitspraken van mijn klanten (die vaak meerdere keren gebruik maken van mijn diensten). Voor zover mogelijk met naam en referentie:
Techno-broker

Fontys Hogescholen:

"Richard Bijlard heeft ons goed geholpen met verschillende projecten Hij heeft een fantastisch netwerk en kan dit goed inzetten. Een van de projecten had betrekking op het vinden van een "proof-of-concept". We hebben samen gewerkt aan een enquete met specifieke doelen als: kennisdistributie, vergroten van de bereikbaarheid van een netwerk (zowel industiëel als academisch) en het bekijken van specifieke behoeftes, die gezien kunnen worden als de redenen van het slagen of mislukken van een nieuwe technologie. Vanwege de gunstige vooruitzichten voor industrialisatie wordt deze technologie ook ingepast in het lesprogramma van onze hogeschool".

G. Brands, lecturer, Fontys TNW, Eindhoven


Techno-broker

Oled Technologies & Solutions BV:

"Richard Bijlard heeft OTS geholpen bij het marktonderzoek met betrekking tot een internationaal subsidieprogramma, waarin we deelnamen: meer specifiek het Plastroncisspec project, (www.plastronicsspec.eu). Hij heeft waardevolle informatie en kennis ingebracht. Het inhuren van een externe deskundige was een prima en kosteneffectieve manier voor OTS om marktonderzoek te doen en om een bredere markt te benaderen. Dit aangezien Richard veel breder kon kijken dan we in-house konden doen."

Annelies Govaarts, Financial Controller en Grant Administrator.


Techno-broker

Oled Technologies & Solutions BV:

"Applicaties voor de door ons recentelijk ontwikkelde rekbare printplaat technologie zijn voornamelijk te vinden buiten de voor ons traditionele marktsegmenten. Richard's kennis van de diverse marktsegmenten en zijn contacten netwerk waren voor ons erg waardevol en efficient om op korte termijn het marktpotentieel in kaart te brengen. "

Ing. Edward Snelleman, Marketing & Sales Desk Manager van de QPI Group.


Techno-broker

Power Research Electronics BV:

"De unieke oplossingen voor power electronics die we binnen PRE ontwikkelen zijn vaak erg waardevol voor meer dan één segment. Richard heeft het netwerk en de creativiteit om bij dit soort oplossingen nieuwe product-marktcombinaties te vinden. Met zijn inzet heeft Richard duidelijk bijgedragen aan onze groei".

Erik van Beusekom - Directie - Power Research Electronics BV.


Techno-broker

VP of Sales van een Frans bedrijf in laser technologie (confidential):

"Techno-broker heeft ons geholpen om het marktpotentieel te onderzoeken voor onze unieke technologie in Nederland en België. Hij heeft een perfecte partner voor ons gevonden, die een interessant klantenbestand meebracht.Onze dank voor een snel en effectief project."


Techno-broker

Dr. Frans Kanters, eigenaar van Inviso, Research Driven Vision Solutions:

"Richard heeft een aantal nieuwe markten voor me onderzocht, iets waarvoor ik geen capaciteit had. Dit is een prima manier om verder te kijken dan je eigen markt, zonder dat je hoeft te investeren in extra personeel. Hij heeft me prima geholpen".